home

Missiezusters

Wij zijn missiezusters dienaressen van de Heilige Geest (SSpS). Wij zijn een internationale missionaire congregatie binnen de Katholieke Kerk. Wij zijn met ongeveer 3200 vrouwen uit 51 landen.

Wij zien ons Klooster, het Arnold Janssen Klooster in Wahlwiller, als een Huis van Ontmoeting. Wij bieden als missionaire gemeenschap onze gastvrijheid aan mensen aan die op zoek zijn naar Zin, Rust en Levensoriëntatie. Ook voor u!

Onze bewogenheid door Gods liefde, de Geest van waaruit Jezus Christus heeft geleefd, bindt ons. Vanuit die kracht leven en werken wij. Wij laten ons inspireren door onze stichter, Arnold Janssen(1837-1909). Arnold Janssen was doordrongen van een levend geloof in de Drieëne God, in het bijzonder in Jezus Christus als het Goddelijk Woord en in de Heilige Geest.

De liefde tot de Drieëne God vormt onze gemeenschap. Het is onze zending van Zijn liefde te getuigen.

Ons huis

Ons klooster is een open huis van ontmoeting.

  • Een huis van rust en stilte voor bezinning, alleen of in een groep;
  • Een huis waar iedereen welkom is;
  • Een huis van bemoediging om uw eigen bronnen te ontdekken en met anderen te delen.

Onze huiskapel is altijd open voor meditatie en bezinning. Wij hebben twee gebedsruimten. Van harte bent u uitgenodigd deel te nemen aan de gebedstijden van de zusters.

Gastvrijheid

aanbod1Kloosters staan bekend om hun gastvrijheid. Zo voelt het ook voor ons. Wij ontvangen u graag in ons klooster, zodat u kunt genieten van rust, gebed en de omgeving.

Op onze website vindt u ons aanbod voor individuele gasten en groepen, de mogelijkheid om te vergaderen en cursussen te organiseren op een inspirerende locatie.

Bezoekt u voor het eerst een klooster? Vraag gerust voor meer informatie over de mogelijkheden om van onze gastvrijheid gebruik te kunnen maken.

Wegens de sluiting van ons Huis op 31 augustus 2017 is het niet meer mogelijk om reserveringen voor verblijf te maken.